Auteursrecht

De op Platform Epos gepubliceerde inhoud en werken zijn, tenzij anders vermeld, auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van deze werken (met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verspreiding of andere wettelijke beperking) behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van het lid (auteur op Platform Epos). Voor overige inhoud is toestemming van Platform Epos nodig.

Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan. Schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik zal op de inbreukmaker verhaald worden. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk en privé gebruik van inhoud op Platform Epos zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

Intellectuele Eigendomsrechten

Platform Epos respecteert de intellectuele eigendom van auteurs en makers en verplichten onze leden (auteurs Platform Epos) dat ook te doen. In overeenkomst met de voorwaarden heeft Platform Epos onder bepaalde omstandigheden het recht accounts en/of gepubliceerde artikelen van leden die mogelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten zonder kennisgeving af te sluiten en/of te verwijderen.

Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten

Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze Notice & Takedown procedure te volgen.